Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπστήριξη χρηστών στη διεύθυνση tei@papageorgiou-hospital.gr

Υποστήριξη χρηστών μέσω τηλεφώνου δεν παρέχεται.